KWARTAALJOURNAAL LENTE 2012

Vanaf dit lentenummer wordt de opzet van het kwartaaljournaal nog wat verder uitgebreid. In het winternummer kondigden we twee soorten artikelen aan: een kort redactioneel waarin commentaar geleverd wordt op de actualiteit en vervolgens een uitgebreid hoofdartikel . Daarnaast willen we in dit nummer voor het eerst extra diep en uitgebreid kunnen ingaan op een bepaald onderwerp in een zogeheten dossier. In deze lente-editie staat de waterproblematiek centraal, de natte kant van het concept Dubbelkrimp, en wel in de vorm van een redactioneel en een dossier. In het dossier gaan we (in het verlengde van het hoofdartikel “Naar zee!!” van de wintereditie van het Kwartaaljournaal) nader in op de hydrologische en stedenbouwkundige toekomst van de dubbelstad Rotterdam - Den Haag voor de 21e eeuw.
>Verwacht in lente/ zomer 2012: Europa en de kunst van het motoronderhoud [dossier]

>>De volledige teksten van onderstaande artikelen kunnen opgeroepen worden door de blauw gekleurde titels aan te klikken<<

redactioneel> Nedrasland - Wie durft nu eindelijk het S-woord eens uit te spreken?
Plus: Kaartje dijkringen Nederland

Hoe komt het dat het zo slecht gaat met bouwend Nederland? Doordat er teveel regeltjes zijn, zo blaat het neoliberale kabinet. In zijn kielzog blaat de bouwwereld net zo hard mee alsook het o zo sociaal-cultureel verantwoorde wereldje van de architectuur en de ruimtelijke ordening. Tja het is natuurlijk zuur als de orderportefeuille leeg is en leeg blijft. Wie zijn gezond verstand gebruikt en even om zich heen kijkt weet dondersgoed dat de huidige malaise komt doordat er de laatste twee decennia doodgewoon veel te veel gebouwd is. We moeten Sloopwoord niet langer mijden: door te slopen kunnen we de missers uit het verleden slopen,met name waar er in Nedrasland uit waterstaatsoogpunt op de verkeerde plekken gebouwd is.

dossier> De Atlantikwall als waterlinie en de wateragenda van de 21e eeuw

Een studie toegesneden op toekomstscenario's van zoet naar zuid voor Den Haag Zuidwest en het gebied tussen Den Haag en Rotterdam , het grondgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland - een gebied met het hoogste percentage verhard oppervlak in Nederland. Wateroveroverlast ligt op de loer, extra waterbergingsruimte zou soelaas kunnen bieden. Niet alleen voor tijden van overtollig nat, maar ook voor droogteperioden waarin ook verzilting aan het daglicht treed. Wat heeft dit op termijn voorconsequenties voor de stenen en de glazen stad? Welke geen-spijt-opties in de waterhuishouding kan voorkomen dat we voor onaangename verassingen komen te staan. Welke extra kansen biedt de grotere ruimte voor waterdynamiek voor [een krimpende] glazen en stenen stad , voor [stads]land- en tui nbouw. Eén van de gedachten die nader uitgewerkt wordt is de aanleg van een keten van waterbergingen op de grens van Westland en Midden Delfland – precies in die polders die in de laatste oorlogsjaren op last van de Duitse bezetter om militaire redenen onder water gezet werden.
-Onderzoekers / auteurs: Arjan Nienhuis [landschapsarchitect] en Steven van Schuppen [historicus]
-De Atlantikwall als waterlinie werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur in het kader van de subsidieregeling Belvedere.